Polityka prywatności


Polityka prywatności serwisu jurex-wieliczka.pl

 1. Administratorem danych osobowych jest: „Firma Handlowa Jurex”, NIP: 683-000-43-32, z siedzibą w Wieliczce, ul. T. Rejtana 12a, 32-020 Wieliczka, tel. +48 12 2782828, tel. +48 50160551, fax +48 12 2892620
 2. W przypadku pytań lub żądań dotyczących danych osobowych, proszę o kontakt pod adresem e-mail: biuro@jurex-wieliczka.pl, listownie na adres Firma Handlowa Jurex, ul. T. Rejtana 12a, 32-020 Wieliczka lub telefonicznie: tel. +48 12 2782828, tel. +48 50160551, fax +48 12 2892620 .
 3. Firma Jurex przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).
 4. Polityka prywatności znajduje zastosowanie, jeżeli korzystasz z usług firmy Jurex, kupujesz produkty sprzedawane przez firmę Jurex drogą mailową, telefoniczną lub bezpośrednio, kontaktujesz się z nami w związku z korzystaniem z usług firmy Jurex.
 5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 6. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 7. Jurex powierza dane osobowe do przetwarzania dostawcom usług, którzy realizują określone obowiązki i funkcje w imieniu Jurex. Jurex udostępnia dane dostawcom usług mającym na celu: realizację usług kurierskich, realizację usług księgowych oraz realizację usług prawnych na rzecz Jurex. Jurex powierza dostawcom usług wymienionym powyżej wyłącznie takie dane, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania usług na rzecz lub w imieniu Jurex. W przypadku przekazywania danych, Jurex zapewnia, aby dostawca usług przetwarzał dane z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, a także nie wykorzystywał danych do celów innych niż realizacja usług na rzecz Jurex.
 8. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  a) poprzez dobrowolnie podanie danych drogą mailową lub telefoniczną
  b) poprzez gromadzenie plików “cookies”.
 9. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 10. Dane podane w mailu lub telefonicznie są przetwarzane w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 11. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 12. Do danych zawartych w wiadomości email przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 13. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 14. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis jurex-wieliczka.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 15. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.
© Firma Handlowa Jurex, PL 32-020 Wieliczka, ul. T. Rejtana 12a, e-mail: biuro@jurex-wieliczka.pl
tel. +48 12 278 28 28, +48 501 605 515, fax +48 12 289 26 20
powered by WordPress, theme by Arjuna